International Polymer Solutions

Distribution Partners

Click to Print

 

 

 

Distributors for Asia Region
Showin Trade (Shanghai) Co., Ltd (China)
Suite 925, No. 329 Tianyaoqiao Road
Xuhui District, Shanghai China 200030
Tel: 021-2419-3028
sales@showintrade.comGrandome Technology Inc. (Taiwan)
8F, No.253, Ming-Shen Road
Hsinchu, Taiwan 30043, R.O.C
Tel: 886-3-534-8599
grandome@ms61.hinet.net


Calitech Co., LTD (Taiwan)
No. 58 Kuang-Fu S. Rd.
Hukou Shiang, Hsinchu Taiwan 303, R.O.C
Tel: 886-3-5976789
sales@calitech.com.twNoanix (South Korea)
Deokamro 35 beongil 83
Heongdeokgu, Cheongju, Chungbuk
361856, Republic of Korea
Tel: 82-43-905-0972
sales@noanix.com


^